Roman Lipski

Artysta od ponad 20 lat mieszka w Berlinie, który początkowo miał być tylko przystankiem w drodze do Ameryki. Opuszczając Polskę w 1989 roku, wcale nie planował kariery artystycznej. W Polsce chodził do gdańskiego Pedagogicznego Studium Technicznego. Uczyłe się między innymi obróbki metali skrawaniem. Dość krótka lecz intensywna kariera artystyczna Romana Lipskiego jawi się jako historia szczęśliwych zbiegów okoliczności, które pomogły jego talentowi objawić się światu. Przez kilka życia w Berlinie Lipski przeszedł typową emigracyjną drogę, łącznie z pobytem w ośrodkach dla azylantów. Imał się różnych zajęć, z których najważniejsza dla jego dalszej działalności okazała się praca przy montażu wystaw, która umożliwiła mu obcowanie z klasyką awangardowej sztuki. Jednocześnie uczył się malować w prywatnych szkołach, a od 2000 roku pracował u Maxa Neumanna, znanego berlińskiego malarza, którego określa mianem swojego mistrza. Zaczął działać w kręgu polskiej awangardy emigracyjnej, był jednym z założycieli Związku Nieudaczników Polskich, grupy zajmującej się sztuką alternatywną. Kluczowym zdarzeniem dla kariery Lipskiego było spotkanie z kolekcjonerem Erichem Marxem, który zaufał młodemu, nieznanemu malarzowi i otoczył go mecenatem, dzięki czemu umożliwił mu skoncentrowanie się wyłącznie na pracy twórczej. Dziś jego prace znajdują się w kolekcjach słynnego reżysera Volkera Schlondorfa, niemieckiego ministra spraw zagranicznych Guido Westerwellego, a także takich muzeów, jak Boston Museum of Fine Arts, czy Colby Museum.