Piotr Wyrzykowski

Ur. 1968 r. w Gdańsku, performer, wykorzystuje w swojej twórczości film wideo, performance wideo, internet, instalacje , projekcje wideo w przestrzeni publicznej. Studiował architekturę wnętrz w latach 1989-1991, a następnie malarstwo w latrach 1991-1995 i w Pracowni Intermedialnej prof. Witosława Czerwonki w PWSSP (ASP) w Gdańsku. W latach dziewięćdziesiątych aktywnie uczestniczył w gdańskim środowisku artystycznym będąc członkiem Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych (1991-1992) prowadzącego galerię C-14, członkiem Fundacji Galerii Otwartej (1992-1993) prowadzącej Łaźnię Miejską, wicedyrektorem Fundacji Wyspa Progress (1993-1995). W 1995 roku został współzałożycielem i dyrektorem artystycznym grupy CUKT (Centralny Urząd Kultury Technicznej). W 1995 roku otrzymał pierwszą, a w 1997 drugą nagrodę na festiwalu WRO. Był nominowany do nagrody "Spojrzenia" Fundacji Kultury Deutsche Bank w 2003 roku. Mieszka i pracuje w Kijowie oraz Gdańsku.