Grzegorz Bednarski

Malarz, rysownik, zaliczany do przedstawicieli tak zwanej figuracji krakowskiej. Urodzony w 1954 w Bydgoszczy. Studia odbył w krakowskiej Akademii Sztuki Pięknych (1975-80); dyplom otrzymał w pracowni Jana Szancenbacha. Od 1980 roku pracuje jako pedagog w macierzystej uczelni; współpracował między innymi z Mikołajem Kochanowskim, Zbylutem Grzywaczem, Stanisławem Rodzińskim. W roku 1995 objął pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa, a od 1998 kieruje własną pracownią malarstwa. Debiutował tuż po uzyskaniu dyplomu, na początku lat 80., i od razu włączył się aktywnie w ruch kultury niezależnej. Zdobywał nagrody i uznanie krytyki (często wystawiał razem z Tadeuszem Borutą; otrzymał II nagrodę na II Krajowym Biennale Młodych "Droga i Prawda" we Wrocławiu w roku 1987, a także, w tym samym roku, Artystyczną Nagrodę Młodych przyznaną przez warszawskie Muzeum Archidiecezjalne). Malował wówczas głównie wielkoformatowe, dynamiczne, pełne dramatycznej ekspresji kompozycje.