Lech Twardowski

Urodził się w Brodnicy w 1952 roku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w pracowni malarstwa prof. Zbigniewa Karpińskiego. W 1983 wyjechał do Paryża; w 1995r. powrócił do Wrocławia. Uprawia Malarstwo, instalacje i performance. W swojej twórczości wykorzystuje różne techniki i media, współpracuje z muzykami, interesuje się przestrzenią teatralną. Wystawia w Polsce, Francji, Niemczech, Dani, Szwecji, Szwajcari itd. Jego obrazy i obiekty znajdują się w zbiorach Musee d`Art Modern w Paryżu, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęta Sztuk Pięknych oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i za granica. Twardowski należy do artystów odkrywających możliwości nowych mediów bez porzucania obszaru sztuk pięknych, a przede wszystkim malarstwa. Nie zastępuje materialności tworzywa wydrukiem czy ekranem komputera, ale tworzy struktury otwierające się na możliwości mediów, takie jak rozwój w czasie, interaktywność i audiowizualność, w taki sposób, że stają się one częścią dzieła, które w zasadniczy sposób zachowuje jednak swój pierwotny malarski charakter. Twardowski nie opuszcza malarstwa, to Malarstwo opuszcza swój dawny obszar, rozwijając się w kierunku nowych mediów. Wszystkie te cechy widać doskonale w monumentalnej pracy Generator III , którą artysta tworzył przez cały rok 2002-2003 jako wielowymiarowy projekt kontynuujący jego malarskie przestrzenne realizacje. To instalacja malarska, w której w wewnętrznej Przestrzeni dzieła znajduje się komponent medialny zintegrowany z komponentem materialnym, substancją malarską. Podobnie jak wcześniejsze prace z serii Generator, jest to kolejna próba zmierzenia się z pojęciem energii: energii w dziele sztuki, energii kumulowanej i wyzwalanej podczas percepcji dzieł, wreszcie pozytywnej energii komunikacj