Pascale Heliot

Jest absolwentką ASP W Gdańsku (2001-2004) oraz ASP w Poznaniu (2004-2007). Dyplom uzyskała w 2007 r. w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego. W 2007 roku została laureatką I Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 17. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych 2006/2007 (ex aequo z Bartoszem Ratajczykiem). W Wozowni artystka zaprezentuje cykl obrazów zatytułowany Twister, opowiadający o „przestrzeni w przestrzeni”. Jest to: malarstwo , [które] powstaje z gotowych opowieści, pierwotnie zanotowanych przez aparat foto. Na poszczególnych obrazach spotykają się, współistnieją, miejsca odległe, które realnie nie mają ze sobą nic wspólnego. Recyklingowymi obrazami rządzi zasada szkatułkowa. Obrazy w obrazach, miejsca w miejscach. Powstała praca, jak i przypadkowa, odmienna sfotografowana z nią przestrzeń, tworzą następny zmieniony, malarski realny fragment. Ten proces stykania świata realnego z obrazem i łączenie go w jedną całość, stwarza malarską „przestrzeń podróży”. Ta „fotograficzna” maniera opisuje „wielobrazowość” możliwych, współczesnych nam sytuacji.