Paweł Borkowski

Ur. w 1976 r. w Siedlcach. Zajmuje się animacją, fotografią, instalacją rzeźbiarską.