Włodzimierz Kotkowski

Urodził się w 1942 r. w Łodzi. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1967 r. w Pracowni Miedziorytu pod opieką prof. Mieczysława Wejmana. Jest profesorem na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Kieruje Pracownią Rysunku. Najczęściej swoje prace realizuje w technice mezzotinty. Mieszka w Krakowie. Sprawował opiekę naukowo- artystyczną nad przewodami kwalifikacyjnymi I-stopnia. Jest autorem recenzji do przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia oraz recenzji do postępowań o nadanie tytułu Profesora. W latach 1984 - 1987 pełnił funkcję prodziekana. W kadencji 1987 - 1990 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Grafiki. Od kilku lat sprawuje funkcje Kierownika Katedry Rysunku i Malarstwa na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.