Lilla Kulka

Urodzona w Krakowie w 1946 roku. Studia na Wydziale Form Przemysłowych - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby - Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1972 dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w PWSSP w Poznaniu. Od 1981 roku prowadzi działalność pedagogiczną w krakowskiej ASP; obecnie na stanowisku profesora w Katedrze Interdyscyplinarnej na Wydziale Malarstwa. Od 2000 roku jest kierownikiem Pracowni Tkaniny Artystycznej. Zajmuje się sztuką włókna, malarstwem, rysunkiem, wystawiennictwem.