Monika Chlebek

Ur. 1986, absolwentka poznańskiej ASP. Malarstwo Moniki Chlebek opiera się obecnie na dwóch motywach: autoportretach oraz przedstawieniach martwych zwierząt, ich skór lub częściach ciał (np. realistycznie oddana kurza nóżka). Z obrazów bije intymna, niepokojąca aura, a autoportrety artystki są dyskretnym świadectwem niepokoju, jaki towarzyszy młodemu człowiekowi w momencie „stawania się” – dorosłym, niezależnym, samodzielnym, osobnym – stawania przed samym sobą.