Wojciech Doroszuk

Absolwent krakowskiej ASP. Dyplom uzyskał w 2006 w Pracowni Interdyscyplinarnej Zbigniewa Sałaja i Grzegorza Sztwiertni. Studiował sztuki wizualne w Sabanci Universitesi w Stambule. Pracuje jako asystent na krakowskiej ASP. Nagrodzony w ramach 8. Konkursu malarstwa im. Eugeniusza Gepperta (2007). W roku akademickim 2005/6 stypendium Ministra Kultury. Twórczość Zajmuje się wideo i fotografią. Interesuje go społeczeństwo jako spektakl i szereg konwencji, które stara się dekonstruować. Pyta, dlaczego tak łatwo godzimy się z zastanym, o to, co wypierane, przywołuje obcego. W projekcie stambulskim złożonym z cyklu wyestetyzowanych pocztówek z niestandardowymi, bo ukrywanymi przed turystami, widokami, i takimi informacjami na odwrocie, oraz tryptyku filmowego Picnic, Lunch I i Lunch II (2005) pokazuje niemożność komunikacji, translacji zachowań i kulturowych przyzwyczajeń. Zwraca uwagę na kolonialne uwarunkowania i orientalizm w postrzeganiu, które widoczne są nawet pomimo politycznej poprawności świadomych Europejczyków. Podobna tematyka powraca w zrealizowanej z Anną Szwajgier pracy Free Cracow Tour (2005) – mistyfikowanym spacerze po Krakowie dla cudzoziemców czy wideo Party (2006) – imprezie, na której przebywający w Polsce zagraniczni studenci odgrywają rzekome gry i zabawy typowe dla Polaków. Ksenofobia i lęk obcych przed obcym stały się głównym motywem filmu El Dorado (2006) zrealizowanego wśród szwajcarskiej Polonii, a teatralizacja i konwencjonalność ludzkich zachowań oraz dotknięcie realnego sprowokowały dyplomową realizację Dissection theatre (2006).Mieszka i pracuje w Krakowie.