Joanna Tekla Woźniak

Ur. 1981 w Poznaniu, absolwentka Glasgow School of Art, w Glasgow w Wielkiej Brytanii, gdzie w 2008 roku uzyskała, tutył Master of Research in Creative Practices oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie w 2006 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Edukacji Artystycznej - kierunek Krytyka i Promocja Sztuki, oraz na Wydziale Komunikacji Multimedialnej - kierunek Intermedia.