Konrad Smoleński

Ur. 1977 w Kaliszu. Studiował Fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom w 2002 z zakresu Intermediów. Zajmuje się filmem, wideo, instalacją, dżwiękiem, fotografią, performance. Animator sceny Pink Punk. (www.pinkpunk.pl) Muzyk zespołów Mama, Kristen, KOT, Sixa. W latach 1999-2002 uczestnik działań Stada Prusa [galeria Prusa 2/9, galeria WahrStadt]. Współtworzy grupę PENERSTWO. Pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Katedrze Intermediów.