Wiktor Dyndo

Ur. w 1983 r. w Warszawie. W 2002 roku rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Obecnie jest studentem IV roku w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka. Oprócz malarstwa robi specjalizację w zakresie ceramiki w pracowni prof. Teresy Platy-Nowińskiej. W 2004 i 2005 roku otrzymał Wyróżnienie z Malarstwa. W 2005 roku otrzymał półroczne stypendium na Wydział Malarstwa Uniwersytetu Helwan w Kairze. Poza malarstwem interesuje się kulturą, sztuką i polityką Bliskiego Wschodu, a w szczególności kulturą cywilizacji islamu.