Tymek Borowski

Malarz, autor fotografii i prac wideo. Urodził się 1 kwietnia 1984 roku w Warszawie.W latach 2005-2009 studiował malarstwo na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Leona Tarasewicza (dyplom w 2009 roku. Tymoteusz (Tymek) Borowski należy do grona zdolnych, bardzo młodych artystów, którym bacznie przygląda się opiniotwórcze środowisko krytyków sztuki, kuratorów i galerzystów. Jeszcze jako student Akademii Sztuk Pięknych pokazywał swoje prace na indywidualnych i zbiorowych wystawach, rozpoczął też trwającą do dziś współpracę artystyczną z Pawłem Śliwińskim, kolegą z pracowni prof. Tarasewicza.