Jerzy Tyburski

Urodzony w 1964 r. w Lubaczowie. Absolwent PLSP w Zamościu. Studia na Wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dyplom w 1989. W latach 1986-89 uczęszczał na zajęcia w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika i adiunkta Jacka Wojciechowskiego na UMCS w Lublinie. Członek ZPAP. Twórczość w dziedzinie malarstwa i grafiki. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki.