Anna Guntner

Urodziła sie w 1932 roku. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Zbigniewa Pronaszki (dyplom 1958 r.). W 1964 r. - stypendium Rządu Francuskiego w Paryżu, w 1979 r. - stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Obrazy znajdują się w wielu polskich muzeach oraz w licznych prywatnych kolekcjach w Polsce, Austrii, Belgii, Francji,Szwecji, USA i Włoszech. Wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą m.in. USA, Szwecja, Włochy, Francji, Meksyku,Szwecji, Niemczech, Kanadzie. Malarka tworząca w duchu surrealizmu.