Tomasz Kulka

Ur. w 1979 roku. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. W latach 1999–2004 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Grzegorza Bednarskiego. W 2012 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.