Jarema Drogowski

Urodzony w 1984 roku w Warszawie. Tu mieszka i pracuje. Zajmuje się grafiką warsztatową, malarstwem, rysunkiem, streetartem, plakatem, ilustracją, identyfikacją graficzną.