Aleksandra Waliszewska

Urodziła się w 1976 r. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof. W. Szamborskiego ( 2001) na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stypendystka Ministra Kultury (2003-2004).