Sławomir Ratajski

Ur. 1955 w Warszawie - artysta, dyplomata, polityk, profesor, wykładowca ASP w Warszawie, syn kartografa prof. Lecha Ratajskiego. Ukończył Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u prof. Haliny Chrostowskiej i prof. Jerzego Tchórzewskiego. Od 1987 podjął pracę dydaktyczną na tej uczelni, prowadząc początkowo pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Grafiki, obecnie kieruje Katedrą Ogólnoplastyczną na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii. Uzyskał stopień doktora, a roku 1996 stopień doktora habilitowanego. 1 kwietnia 2011 roku uzyskał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Po ukończeniu studiów tworzył dynamiczne i symboliczne malarstwo utrzymane w duchu Nowej Ekspresji, jednocześnie włączył się w ruch niezależnego życia artystycznego okresu stanu wojennego – unikając jednak tematów doraźnie publicystycznych. Z czasem stopniowo ograniczał narrację i symbolikę swych obrazów na rzecz form abstrakcyjnych, nie rezygnując z ekspresjonistycznych efektów fakturowych. W latach 1990-1994 organizował międzynarodowe sympozja artystyczne z udziałem artystów z Polski, Hiszpanii, Grecji i Niemiec. Od 1987r. był członkiem Zarządu NSZZ Solidarność ASP w Warszawie, od 1990 jej przewodniczącym.