Mieszko Tylka

Rzeźbiarz, absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktor habilitowany od 2004 roku. Profesor na tej uczelni (od 2006r.), prowadzi pracownię rzeźby na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.