Roman Dziadkiewicz

Ur. 1972, artysta, aktywista, poeta, performer, okazjonalnie także kurator. Współzałożyciel Stowarzyszenia Artystycznego Ośrodek Zdrowia (SAOZ) oraz fundacji36,6. Realizuje projekty i akcje artystyczne oraz projekty warsztatowe i studyjne. Pracuje zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Sprawdza, jaką rolę może pełnić artysta w strukturze władzy i wiedzy. Koncentruje się na idei dezintegracji dzieła sztuki w kontekście zagadnień politycznych, społecznych i ekonomicznych. Testuje obszary pomiędzy działaniem artystycznym, a innymi dziedzinami życia społecznego. Interesuje go dychotomia rzeczywistość - fikcja w szeroko pojętych procesach kreacji i percepcji.