Krzysztof Wałaszek

Urodzony w 1960 absolwent, a obecnie wykładowca na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Katedry Malarstwa ASP we Wrocławiu, artysta posługujący się wieloma mediami (m.in. malarstwo, rzeźba, ceramika ). Twórca ujawniający w swoich pracach absurdy życia społecznego, prowokujący każdym swoim wystąpieniem do krytycznej refleksji skierowanej przeciwko absurdom, nadużyciom i fałszywym hasłom sfery rynku, polityki, mediów czy religii.