Paweł Kowalewski

Ur. w 1958 roku w Warszawie, malarz, autor instalacji, pedagog, przedsiębiorca. W latach 1978-1983 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem Stefana Gierowskiego.
Założyciel formacji artystycznej Gruppa – jednej z czołowych grup artystycznych drugiej połowy XX wieku. Twórczość Kowalewskiego jest zróżnicowana gatunkowo, obejmuje malarstwo na płótnie, papierach, a także rzeźbę (drobne formy w modelinie) i - w ostatnim okresie publicznej działalności - instalacje i ready mades. Wszystkie te elementy zawierała już wieloczęściowa i rozbudowana formalnie praca dyplomowa pt. SZTUKA OSOBISTA CZYLI PRYWATNA (1983).
Od 1984 roku jest wykładowcą na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie do 1994 roku uczył malarstwa. Od 1994 prowadzi zajęcia z reklamy.
W 1991 założył niezależną agencję reklamową Communication Unlimited. W agencji pracuje m.in. dla kampanii społecznej Pij mleko! będziesz Wielki. Communication Unlimited jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Reklamowych, Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA. Od 2009 Kowalewski jest wiceprezesem światowego zarządu IAA.