Daria Giwer

Ur. 1985, jest artystką i niezależną edukatorką. Studiowała edukację artystyczną i sztukę na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz florystykę w Zespole Szkół im. J.i W. Zamoyskich w Rokietnicy. Stypendystka na Oslo University College oraz w Nordland Kunst og Filmfagskole w Kabelvåg. Od 2003 wraz z grupą artystów i aktorów “Illuminati” prowadzi animacje dla dzieci. Współpracowała przy projektach m.in. Pawła Althamera, Ryana Gandera, Dominika Lejmana i Mirosława Bałki. Tworzy głównie instalacje, wideo, performance, rysunki i dokumentację działań.