Walenty Wróblewski

Urodzony w 1954 r. w Bielsku Podlaskim. W roku 1974 ukończyl Panstwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu.
W latach 1974-78 studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Adiunkt na Wydziale Artystycznym UMCS. Staż artystyczny w PWSSP w Gdańsku w pracowni malarstwa prof. Kazimierza Ostrowskiego. W latach 1986-87, 1990-91 stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Uprawia rysunek, grafikę, malarstwo.