Adam Brincken

Ur. w 1951 roku malarz, prof. zwycz.; absolwent krakowskiej ASP (1975), dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. A. Marczyńskiego; uprawia malarstwo, rysunek, pastel, okazjonalnie scenografię, w latach 80. animator i uczestnik ruchu kultury niezależnej w kręgu Kościoła. Uczestnik 20 prezentacji indywidualnych i 100 zbiorowych w kraju i za granicą. W latach 1990-96 prezes ZO ZPAP w Krakowie, laureat wielu nagród i wyróżnień artystycznych i pedagogicznych.