Stanisław Baj

Ur. w 1953 r. w Dołhobrodach malarzi, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w Europejskiej Akademii Sztuk.
Pochodzi z chłopskiej rodziny. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził nad Bugiem w podlaskiej wsi Dołhobrody, gdzie ukończył szkołę podstawową. W latach 1968-72 uczył się w państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, następnie (w l. 1972-78) studiował malarstwo na warszawskiej ASP pod kierunkiem profesorów: M. Byliny, J. Siennickiego i L. Maciąga. Studia ukończył z wyróżnieniem w pracowni Ludwika Maciąga, u którego pozostał jako asystent. W 1982 r. podjął pracę dydaktyczną w macierzystej uczelni, gdzie prowadził Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa. Jednocześnie kierował seminariami z rysunku i malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Obecnie prorektor do spraw dydaktycznych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Dorobek artystyczny S. Baja obejmuje malarstwo, rysunek, a także grafikę. Dominują wśród nich portrety oraz pejzaże, dla których inspiracją są mieszkańcy Dołhobród oraz nadbużańskie krajobrazy.