Włodzimierz Kunz

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w 1954 r.). Przeszedł całą karierę naukową na uczelni, od stopnia asystenta po profesora zwyczajnego (od 1986 r.). Piastował funkcje kierownika Katedry Litografii, dziekana Wydziału Grafiki, kierownika Pracowni Malarskiej na Wydziale Malarstwa. Trzykrotnie wybrany rektorem ASP w Krakowie (1980-1986 i 1993-1996). W roku 1996 przeszedł na emeryturę.

Rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Sztuki do spraw sztuki współczesnej. Członek Rady Artystycznej Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. Członek ZPAP i członek czynny PAU. Przewodniczący Komisji Nagród Ministerstwa Kultury i Sztuki. Miał ponad 30 wystaw indywidualnych w Polsce i na całym świecie. Jest laureatem wielu nagród. Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP w 1997 roku. Honorowy Obywatel Gorlic i Dąbrowy Tarnowskiej.

Prace prof. Włodzimierza Kunza znajdują się w wielu muzeach w kraju i za granicą (Wrocław, Kraków, Warszawa, Tokio, Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie, Hawanie, Norymberdze, Darmstadt) i w wielu zbiorach prywatnych.

Włodzimierz Kunz jest pochowany w Alei Zasłużonych krakowskiego Cmentarza Rakowickiego.