Monika Niwelińska

Urodziła się w Krakowie w roku 1976. Studiowała filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła Wydział Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 2004 roku. Studiowała także na Uniwersytecie Alberta w Edmonton (2007). Jest stypendystką programów CEEPUS i Socrates/Erasmus, Akademii Sztuki w Wiedniu, Uniwersytetu Alberta w Edmonton, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także laureatką Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. Uprawia rysunek, grafikę, malarstwo, instalację, fotografię