Tadeusz Sobkowiak

Urodził się w 1955 roku,  ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu pedagogiki kulturalno – oświatowej. Następnie (w latach 1981-1986) studiował w PWSSP w Poznaniu. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat znaczących nagród, między innymi, w 1990 roku otrzymał Medal Młodej Sztuki.