Anna Płotnicka

Anna Płotnicka, ur. 1956, jest artystką i kuratorką. Pracuje na styku performansu, instalacji i sztuki wideo, przy czym medium to jest dla niej zarówno formą dokumentacji, jak i elementem konstrukcyjnym jej prac. W swojej twórczości podejmuje tematy miejsca, rozumianego jako zamieszkanie czy fizyczna percepcja przestrzeni, rozważa problemy kobiecości, skupia się na emocjach. Jej performansy często mają postać żywych, anektujących publiczność instalacji.