Karol Wieczorek

Wieczorek Karol (ur. 1949), malarz, grafik, uczeń krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki w Katowicach; studiował w pracowni
T. Grabowskiego i A. Pietscha, dyplom uzyskał w 1972; związany ze śląskim środowiskiem artystycznym; w l. 1974-
1976 i 1989-1990 stypendysta Funduszu Rozwoju Twórczości Plastycznej Ministerstwa Kultury i Sztuki; 11 wystaw
indywidualnych w Katowicach, Krakowie, Warszawie i Paryżu; udział w kilkudziesięciu wystawach sztuki polskiej w kraju i za
granicą; Grand Prix International d’art Contemporain de Monte Carlo, nominacja do Paszportu „Polityki” w 1993.