Anna Panek

Anna Panek urodziła się w Bielawie  na Dolnym Śląsku  w 1977 roku. Malarka, architektka, autorka projektów publikowanych w prestiżowych czasopismach. W 2011 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.