Teresa Rudowicz

Urodzona w 1928 roku w Toruniu, zmarła w 1994 w Krakowie. Była jedną z bardziej odrębnych indywidualności w krakowskim środowisku artystycznym.

Studia rozpoczęła w latach 1948-50 w gdańskiej PWSSP (obecnie ASP), a kontynuowała je pod kierunkiem Zbigniewa Pronaszki w Akademii krakowskiej w okresie 1950-54 (dyplom uzyskała w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybisowej). Po studiach krótko pracowała w Muzeum Historycznym w Sanoku, a w roku 1957 osiadła w Krakowie. Razem z mężem, Marianem Warzechą, odbywała kilkakrotne podróże do Włoch (od 1959 roku); była też na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Stanach Zjednoczonych (1971/72); wyjeżdżała do Izraela (1992) i Francji (1994).

Należała do grona współzałożycieli i członków reaktywowanej po drugiej wojnie światowej Grupy Krakowskiej (Grupy Krakowskiej II); wielokrotnie potem uczestniczyła w wystawach zbiorowych członków grupy, a także pokazywała swoje prace indywidualnie w firmowanej przez nią Galerii Krzysztofory. Razem z Grupą Krakowską brała też między innymi udział w 2. Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w roku 1957. Po raz pierwszy indywidualnie pokazała swoje prace w krakowskim Domu Plastyków w roku 1958. Potem wielokrotnie wystawiała za granicą - zazwyczaj razem z Marianem Warzechą.