Janusz Orbitowski

Ur. 1940, artysta malarz, grafik, rysownik, zaliczany do grona abstrakcjonistów. Uznany pedagog. Był uczniem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, a następnie studentem Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w rodzinnym mieście (lata 1961-1967). Dyplom uzyskał w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. Od 1972 roku związany z macierzystą uczelnią jako jej wykładowca. Tytuł profesorski uzyskał w 1992 roku. Artysta był stypendystą Pollock-Krasner Foundation.