Andrzej Markiewicz

Ur. 1956. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, gdzie w 1986 r. uzyskał dyplom magistra wychowania plastycznego w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Mieczysława Hermana oraz Pracowni Grafiki prof. Stanisława Góreckiego. W latach 1987-1989 studia podyplomowe w tym samym Instytucie w pracowni malarstwa i rysunku prof. Mariana Stelmasika.
Od 1994 r. jest członkiem ZPAP. Od 1995 roku pracuje w Katedrze Sztuki Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej. W latach 2001-2002 był kuratorem uczelnianej galerii „Rogatka”. Od 2004 roku profesor nadzwyczajny Politechniki Radomskiej. Od 2000 r. jest członkiem Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Rady Edukacji Artystycznej. Od 2005 r. jest członkiem Senatu PR. Od października 2007 r. prodziekan Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.

Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową, malarstwem. Twórczość swą prezentował na 29 wystawach indywidualnych (Kopenhaga, Kowno, Łódź, Kielce, Zakopane, Radom), a także na 157 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Dania, Niemcy, Holandia, USA, Litwa, Łotwa, Ukraina, Węgry, Słowacja, Czechy).