Anna Szprynger

Ur. 1982, ukończyła studia w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem zdobyła pod kierunkiem prof. Grzegorza Dobiesława Mazurka i prof. Tomasza Zawadzkiego. Artystka ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych („Białe na czarnym”, Galeria Fibak, Warszawa, 2012; „Malarstwo”, BWA, Sandomierz, 2010; „Geo”, Galeria Rybna 4, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Lublin, 2009; „Pomiędzy”, Galeria Art NEW Media, Warszawa, 2009; „Geo”, Galeria XX1, Warszawa, 2008; „Bio”, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa, 2008; „Wyprana Architektura”, Galeria Schody, Warszawa, 2006) oraz zbiorowych.