Paweł Bownik

Ur. 1977. Mieszka i pracuje w Warszawie. W swoich projektach zajmuje się oddziaływaniem zjawisk technologicznych na codzienne życie. Rejestruje zmiany otoczenia wynikające z użytkowania sprzętu elektronicznego jak i prywatne konstrukcje będące przejawem potrzeb zachowania elektronicznej aktywnosci. Dokumentuje i rekonstruuje “e-środowisko”, jego wpływ i odbicia cywilizacyjne, nie mieszczące się w wyobrażeniu o nowoczesności i aseptyczności użytkowej przestrzeni elektronicznej.