Anna Orbaczewska

Ur. 1974. W 1994 roku ukończyła projektowanie graficzne w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. W latach 1994-1999 studiowała na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 1999 roku uzyskała dyplom ukończenia studiów. W 1998 roku ukończyła studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Hadze. Zajmuje się głównie malarstwem. Mieszka w Gdańsku.