Wojciech Cieśniewski

Ur. w 1958 r. w Działdowie, po ukończeniu studiów matematycznych (1984 r.), postanowił uzupełnić swoje zainteresowania artystyczne i skierował swe kroki ku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w roku 1988 uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego wraz z aneksem z malarstwa ściennego pod kierunkiem Edwarda Tarkowskiego. W 1990 r. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w macierzystej pracowni. Od 2003 r. prowadził pracownię Rysunku, a następnie pracownię Malarstwa. Obecnie jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych, gdzie od 2005 r. pełni funkcję prodziekana Wydziału Malarstwa. Jest założycielem Stowarzyszenia Wspierania Malarstwa Współczesnego i galerii Oficyna Malarska w Warszawie. Znakomite dzieła Wojciecha Cieśniewskiego można od wielu lat podziwiać w największych salonach wystawienniczych Polski i krajów zachodnich.