Honorata Martin

Ur. 1984, absolwentka gdańskiej ASP na Wydziale Malarstwa, gdzie specjalizowała się w takich dziedzinach jak fotografia, sitodruk oraz intermedia (w 2007 r. uczestniczyła w wymianie na Uniwersytecie Marmara w Istambule). Artystka multimedialna, performerka, autorka instalacji, wideo i opraw wizualnych. W jej pracach odnaleźć można fascynacje tajemnicami świata natury, ale także, pełne pytań, niepokojów i zmiennych nastrojów, poszukiwania wewnątrz siebie.