Marian Waldemar Kuczma

Ur. 1967, absolwent Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, dyplom 1993 w pracowni malarstwa prof. Józefa Hałasa (praca pt. Kolor i materia). Od 1993 asystent na Wydziale Malarstwa Rzeźby i Grafiki PWSSP, 1995 adiunkt na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Nicole'a Naskowa. Obecnie prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.