Dariusz Kaleta

Ur. 1960 roku w Lubaniu Śląskim. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach.

Dyplom główny otrzymał w 1987 roku w pracowni prof. Tadeusza Grabowskiego (plakat), a dyplom dodatkowy w pracowni litografii prof. Tadeusza Gawrona. Uprawia malarstwo sztalugowe.

W dorobku ma pięć wystaw indywidualnych oraz udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą ( Niemcy, USA, Francja).