Jarosław Jaśnikowski

Ur. w 1976 roku. Malarstwem zajmuje się od 1991 roku. Dyplom z malarstwa 2001.