Bartłomiej Jarmoliński

Ur.1975, studia w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale  Edukacji Wizualnej, dyplom w 2001 roku. Od 2014 studia doktoranckie w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu im Jana Kochanowskiego w Kielcach.