Janusz Osicki

Ur. 1949 roku w Gdyni. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa w PWSSP w Gdańsku, w 1976 roku. Doktor habilitowany sztuki w katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.