Grupa artystyczna Grzegorz Rogala i Joanna Krzysztoń

Joanna Krzysztoń i Grzegorz Rogala tworzą razem. Interesuje ich obraz malarski, fotograficzny i filmowy oraz wzajemne pomiędzy nimi asocjacje. JK jest malarką. Przeszła przez fascynację: materią podobrazia, farby, formatu, kompozycji. GR to z kolei duchowy spadkobierca poszukiwań pionierów kina i fotografii.