C.T. Jasper

Ur. 1971 roku w Gdańsku, mieszka i pracuje w Nowym Jorku.