Joanna Malinowska

Ur. 1972, mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Autorka prac wideo, rzeźb, instalacji dźwiękowych i sytuacji performatywnych. Ważną rolę w jej twórczości odgrywa muzyka i antropologia. Dzieła dwudziestowiecznych kompozytorów poddawane są przez artystkę reinterpretacji poprzez np. zderzanie z odmiennymi kontekstami kulturowymi. Praca „Arctic Elvis” to opowieść o Inuicie naśladującym Presleya. Mimo, że Malinowska zdaje się odnosić do naukowych poszukiwań (odbyła np. podróż śladami jednego z pierwszych badaczy kultury Inuitów), w odnajdywanych w różnych kulturach podobnych obiektach, mitach i ludziach, szuka raczej wieloznaczności, niż normatywności i racjonalności.